Programlar ve Modüller

Güncel Dünya Programı

Ülkemizde ve gezegenimizde yaşanan süreçlerin tarihsel, sanatsal, kültürel, bilimsel, politik ve ekonomik çerçeveler içerisindeki dönüşümünü ele alan program, katılımcıya güncel gelişmeler ve devam eden süreçler hakkında genel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Yaşadığımız alanlar ve etkileşimleri bu çerçeveler dahilinde incelenmekte; şehrimizin tarihinden başlayan serüven, sanatın, bilimin, siyasetin ve ekonominin ülkemizde ve uluslararası alanlarda yaşadığı dönüşümlerle günümüze uzanmaktadır.

Türkiye Siyasetine Bakış
Dünya Siyasetinde Güncel Meseleler
Dijital Dünyayı Anlamak

Sosyal Bilimler Programı

Yaşamımızın insani ve toplumsal yönlerini derinlemesine incelemeyi ve sorgulamayı amaç edinen program, katılımcıya kendi psikolojik doğasını tanıması ve yaşadığı toplumdaki sosyal etkileşimleri anlayabilmesi için tarihsel, felsefi çerçeveleri kapsayan bilimsel bir düşünce tarzı kazandırmayı hedeflemektedir. “Sosyoloji” bilimi ile başlayan eğitimler, toplumdan insana odaklanarak “psikoloji”ye uzanmış, ardından insan doğası ve toplumu “felsefe” ve “tarih” çatısı altında anlayabilmek için gerekli farklı bakış açılarını ortaya koymayı amaçlamıştır.

Bilişsel Bilim22 Şubat - 12 Nisan 202110:00 - 13:00
SAĞLIKTA SÜREKLİLİK III: Fiziksel ve Sosyal Rutinlerin Nöroplastisite ve Sağlığa Etkisi23 Şubat - 13 Nisan 202114:00 - 17:00
Sağlıkta Süreklilik II: Modern Yaşam ve Kentleşme Sürecinde Sağlığın Korunması14 Aralık 2020 - 1 Şubat 202114:00 - 17:00
Psikoloji: İnsan Davranışlarındaki Yaşam Boyu Değişimler15 Aralık 2020 - 2 Şubat 202110:00 - 13:00
Psikoloji : İnsan Davranış ve İlişkilerinin Temelleri6 Ekim 2020 - 24 Kasım 202010:00 - 13:00
Sağlıkta Süreklilik: Farkındalık, Rutinler ve Davranışların Önemi8 Ekim 2020 - 3 Aralık 202010:00 - 13:00
Sosyoloji 1 : Değişen Dünyada Türkiye'yi Anlamak
Sosyoloji 2: Yetişkinler için Hayat Bilgisi
Felsefenin Büyük Soruları

Tarih ve Arkeoloji Programı

Tarihsel süreçler ve bu süreçlerden bize kalan mirasın ele alındığı programda katılımcılar, “Antik Anadolu’daki Tanrı ve Tapınaklar”dan başlayan serüvende “Dinler Tarihi”nin gelişimine tanık olacak, günümüzü bize taşıyan “Bizans” ve “Osmanlı” İmparatorluklarının hikayelerini Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden dinleyeceklerdir. Üzerinde yaşadığımız toprakların tarihsel döngüsünden; içinde yaşadığımız toplumların kültürel, ekonomik ve politik izlerini taşıyan inanç sistemlerine kadar devam eden bu yolculukta hikayemiz, bizlere emanet kalan arkeolojik zenginlikler ile somutlaşacaktır.

Yeni Çağdan 20. Yüzyıla Kısa Dünya Tarihi24 Şubat - 14 Nisan 202110:30 - 13:30
Dinler Tarihi II: Yahudilikten Orta Çağın Sonuna Dinler Tarihi16 Aralık 2020 - 3 Şubat 202114:00 - 17:00
Dinler Tarihine Giriş (Başlangıçtan Roma Dönemine Ortadoğu ve Akdeniz Dünyası)7 Ekim 2020 - 25 Kasım 202014:00 - 17:00
Bizans Tarihi

Güzel Sanatlar ve Edebiyat Programı

Program, hayatın çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritim gibi unsurlarla anlatıldığı büyülü dünyanın kapılarını aralamayı amaçlamıştır. Program boyunca katılımcılar, güzel sanatların temel olarak gruplandığı işitsel, görsel ve dramatik şekillerine yolculuk etmektedir: “Edebiyat” ve “Müzik” ile sanatın işitsel şeklini söz ve ses ile ortaya çıkarmakta, “Görsel Sanatlar” ve “Resim ve Heykel” modülleri ile sanatın görsel - plastik biçimlerini ortaya koymakta, “Mitoloji, Sinema ve Hikaye Anlatımı” modülleri ile dramatik sanat biçimlerini mitolojiden günümüze kadar farklı çerçevelerde ele almaktadırlar.

Sinemada Hikayeleştirme Sanatı: Karakterin Yolculuğu25 Şubat - 15 Nisan 202110:30 - 13:30
Resim ve Heykel17 Aralık 2020 - 11 Şubat 202110:00 - 13:00
Hayatımızın Aynası Sinema Film Analizleri: Bir Keşif Yolculuğu17 Aralık 2020 – 11 Şubat 202110.30 - 13.30
Hayatımızın Aynası Sinema: Hikayenin Gücü8 Ekim 2020 - 3 Aralık 202010:30 - 13:30

Atölyeler

FİLM ANALİZLERİ - Venedik Taciri5 Mart 202113:30 - 16:30
FİLM ANALİZLERİ - Solaris19 Şubat 202113:30 - 16:30
FİLM ANALİZLERİ - Boş Ev5 Şubat 202113:30 - 16:30
FİLM ANALİZLERİ: Burjuvaziliğin Gizli Çekiciliği22 Ocak 202113:30 - 16:30
FİLM ANALİZLERİ: 8 1/2 Hafta8 Ocak 202113:30 - 16:30
FİLM ANALİZLERİ: Sil Baştan04 Aralık 202013:30 - 16:30
FİLM ANALİZLERİ: Kış Uykusu13 Kasım 202010:30 - 13:30
FİLM ANALİZLERİ: Amelie25 Aralık 202013:30 - 16:30

İkinci Bahar Koro

İkinci Bahar Koro

Programlar altında listelenen herhangi 4 modülü tamamlayarak “Boğaziçi Üniversitesi İkinci Bahar Akademi Program (ilgili eğitim programı) Sertifikası” alabileceğiniz gibi herhangi 4 modülü tamamlayarak “Boğaziçi Üniversitesi İkinci Bahar Akademi Sertifikası” da alabilirsiniz.
BÜYEM’in eğitim programları, eğitmenler ve tarihlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.