Programlar ve Dersler

Türkiye ve Dünyaya Genel Bakış Programı

Ülkemizde ve gezegenimizde yaşanan süreçlerin tarihsel, sanatsal, kültürel,bilimsel, politik ve ekomik çerçeveler içerisindeki dönüşümünü ele alan program, katılımcıya güncel gelişmeler ve devam eden süreçler hakkında genel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Yaşadığımız alanlar ve etkileşimleri bu çerçeveler dahilinde incelenmekte; şehrimizin tarihinden başlayan serüven, sanatın, bilimin, siyasetin ve ekonominin ülkemizde ve uluslararası alanlarda yaşadığı dönüşümlerle günümüze uzanmaktadır.

Yaşamımızda Bilim2 Ekim 2017 - 20 Kasım 201710.00-13.00
İmparatorluk Mirası3 Ekim 2017 - 14 Kasım 201710.00-13.00
Dijital Çağda Yaşam5 Şubat 2018 - 26 Mart 201810.00-13.00
Türkiye Siyasetine Bakış13 Şubat 2018 - 8 Nisan 201810.00-13.00
İnteraktif Tartışma Seminerleri11 Nisan 2018 - 30 Mayıs 201814.00-17.00

Sosyal Bilimler Programı

Yaşamımızın insani ve toplumsal yönlerini derinlemesine incelemeyi ve sorgulamayı amaç edinen program, katılımcıya kendi psikolojik doğasınıtanıması ve yaşadığı toplumdaki sosyal etkileşimleri anlayabilmesi için tarihsel, felsefi çerçeveleri kapsayan bilimsel bir düşünce tarzı kazandırmayı hedeflemektedir. “Sosyoloji” bilimi ile başlayan eğitimler, toplumdan insana odaklanarak “psikoloji”ye uzanmış, ardından insan doğası ve toplumu“felsefe” ve “tarih” çatısı altında anlayabilmek için gerekli farklı bakış açılarını ortaya koymayı amaçlamıştır.

Sosyoloji4 Ekim 2017 - 22 Kasım 201710.00-13.00
Psikoloji 2 : İnsan Davranışlarındaki Yaşamboyu Değişimler7 Şubat 2018 - 28 Mart 201814.00-17.00
Felsefe7 Şubat 2018 - 28 Mart 201810.00-13.00
Tarih : Doğu Akdeniz, Avrupa ve Dünya Tarihine Farklı Bakışlar11 Nisan - 30 Mayıs 201810.00- 13.00
Psikoloji6 Aralık 2017 - 24 Ocak 201810.00-13.00

Güzel Sanatlar ve Edebiyat Programı

Program, hayatın çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritim gibi unsurlarla anlatıldığı büyülü dünyanın kapılarını aralamayı amaçlamıştır. Program boyunca katılımcılar, güzel sanatların temel olarak gruplandığı işitsel, görsel ve dramatik şekillerine yolculuk etmektedir: “Edebiyat” ve “Müzik” ile sanatın işitsel şeklini söz ve ses ile ortaya çıkarmakta, “Görsel Sanatlar” ve “Resim ve Heykel” modülleri ile sanatın görsel - plastik biçimlerini ortaya koymakta,“Sinema ve Tiyatro”, “Televizyon ve Diziler” ve “Mitoloji, Sinema ve Hikaye Anlatımı” modülleri ile dramatik sanat biçimlerini mitolojiden günümüze kadar farklı çerçevelerde ele almaktadırlar.

Hayatımızın Aynası Sinema: Film Analizleri Bir Keşif Yolculuğu19 Nisan 2018 - 07 Haziran 201810.30 - 13.30
Sinemada Hikayeleştirme Sanatı: Karakterin Yolculuğu9 Şubat 2018 - 30 Mart 201810.30 - 13.30
Edebiyat5 Ekim 2017 - 23 Kasım 201710:00 - 13:00
Görsel Kültür4 Ekim 2017 -22 Kasım 201714.00-17.00
Resim ve Heykel8 Şubat 2018 - 29 Mart 201810.00 - 13.00
Müzik7 Aralık 2017 - 25 Ocak 201810.00 - 13.00

Tarih ve Arkeoloji Programı

Tarihsel süreçler ve bu süreçlerden bize kalan mirasın ele alındığı programda katılımcılar, “Antik Anadolu’daki Tanrı ve Tapınaklar”dan başlayan serüvende“Dinler Tarihi”nin gelişimine tanık olacak, “Uygarlık Tarihinde Doğu ve Batı İzleri”ni inceleyecek, günümüzü bize taşıyan “Bizans” ve “Osmanlı”İmparatorluklarının hikayelerini Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerindendinleyeceklerdir. Üzerinde yaşadığımız toprakların tarihsel döngüsünden;içinde yaşadığımız toplumların kültürel, ekonomik ve politik izlerini taşıyaninanç sistemlerine kadar devam eden bu yolculukta hikayemiz, bizlere emanetkalan arkeolojik zenginlikler ile somutlaşacaktır.

Sinemada Hikayeleştirme Sanatı: Karakterin Yolculuğu9 Şubat 2018 - 30 Mart 201810.30 - 13.30
Antik Anadolu'da Tanrılar6 Ekim 2017 - 17 Kasım 201710.00 - 13.00
Osmanlı Tarihi4 Aralık 2017 - 29 Ocak 201810.00-13.00
Dinler Tarihi9 Şubat 2018 - 30 Mart 201810.00 - 13.00
Bizans Tarihi9 Nisan 2018 - 4 Haziran 201810.00 - 13.00
Uygarlık Tarihinde Doğu İzleri13 Nisan 2018 - 1 Haziran 201810.00 - 13.00
Mitoloji Sinema ve Hikaye Anlatımı8 Aralık 2017 - 26 Ocak 201810.00 - 13.00

Programlar altında listelenen herhangi 4 modülü tamamlayarak o programın sertifikası alabilirsiniz.