Yaşamımızda Bilim: 2

 Görelilik (relativite), Kuantum  ve Biz

10 Şubat 2020 Pazartesi (10:00 – 13:00)  Prof.Dr. Alpar Sevgen

Gündelik yaşamımızdan çıkalım. Işık hızına yaklaşan veya kütle yoğun (büyük yıldız, karadelik) bölgelerdeki olaylara bakalım. Burada alışageldiğimizden bambaşka olaylar oluyor, kurallar işliyor. Keza küçük objeler (temel parçacıklar, atom çekirdekleri, atomlar, moleküller) dünyasında da gündelik yaşantımızda aşina olmadığımız olaylar ve kurallarla karşılaşıyoruz. İşte bu modül dersinde relativite ve kuantum dünyasını ziyaret edeceğiz.

 

Gen Tedavisi

17 Şubat 2019 Pazartesi (10:00 – 13:00)   Dr.Öğr.Üyesi Tolga Sütlü

Varlığını daha 150 yıl önce fark ettiğimiz, yapısını ise 65 yıl önce ancak çözebildiğimiz DNA molekülüyle ilgili bilgilerimiz arttıkça birçok hastalığın gen dizilerindeki mutasyonlardan kaynaklandığını fark ettik. Biyoteknolojideki gelişmelerin bugün geldiği noktada ise hücre çekirdeği içerisinde bulunan DNA molekülüne müdahale edip hastalığa sebebiyet veren mutasyonların düzeltilmesinin yanı sıra, kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek genetik olarak modifiye edilmiş hücreler geliştirmek mümkündür. Gen tedavisi teknikleri büyük bir hızla gelişirken, uygulama alanlarının tedavi amaçlı kullanım dışına çıkması riski gibi birçok etik tartışmayı da beraberinde getirmektedir.

 

Çakıl taşları ve Calculus

24 Şubat 2020 Pazartesi (10:00 – 13:00)  Prof.Dr. Betül Tanbay

Üçgen ve Dikdörtgen, Bölme ve Toplama, Türev ve İntegral, Calculus’un Temel Teoremi

 

Plastik, Polimer, Kompozit: Geleceğin Malzemeleri. Üzücü bir başarı öyküsü.

2 Mart 2020 Pazartesi (10:00 – 13:00) Prof.Dr. Selim Küsefoğlu

Polimerler, zincir gibi tekrarlanan baklalardan oluşan çok uzun moleküllerden oluşan maddelerdir. Günlük hayatımızda birçok polimerle tanıştık: yün, pamuk, selüloz, protein  (deri) gibi polimerler doğada bulunan polimerlerdir. Bunları insanlar tarih boyunca çeşitli amaçlarla kullanmışlardır. 1950 lerden bu yana ise doğada bulunmayan ve petrol türevlerinden insan eliyle sentezlenmiş polimerlerle tanıştık. Bunlar günlük hayatımızda Poliester, Naylon, PET, PVC Teflon vs gibi isimlerle girdi ve isimlerini çoğumuz biliyoruz. Artık bu malzemeleri elyaf olarak giysilerimizde, ince film olarak poşetlerde, her şekle girmiş olarak evimizin odalarında, sert ve dayanıklı malzemeler olarak otomobil ve uçaklarda, levha halinde askeri tankların zırhlarında, tabletler halinde ilaçlarda, kısacası hayatımızın her köşesinde görüyoruz. Kimya bilimi sayesinde bu malzemeler çok çok sağlam, çok çok dayanıklı hale getirmeyi becermişiz. Halk piyasaya çıkan bu sağlam ve uzun ömürlü her şeyi hevesle satın almış; onlar mutlu olmuş, üreticiler paralar kazanmış; bu büyük başarımıza çok sevinmişiz. Bir gün gelmiş, polimerleri o kadar sağlam, o kadar dayanıklı yapmışız ki onları yağmur, rüzgar, güneş, bakteri yani doğadaki hiçbir şey bozamamış.  Bakmışız ki çope attığımız bir polietilen poşet 270 yıl toprakta kalıyor, 150 yıl denizde kalıyor! Sevinç hüzüne dönüşmüş. İşte şimdi buradayız. Polimerler geleceğin süper malzemesi mi, yoksa yer kürenin belası mı?

 

Dünyayı değiştiren moleküller  

9 Mart 2020 Pazartesi (10:00 – 13:00)  Prof.Dr. Rana Sanyal

Dünyayı değiştiren moleküller: Önce sıtmaya değişik bir bakış açısı sonra ise kanser tedavileri ile ilgili klinikte en güncel nelerin yapıldığı paylaşılacak.

 

21.Yüzyılda Nöromühendislik

16 Mart 2020 Pazartesi (10:00 – 13:00) Prof.Dr. Burak Güçlü

Nöromühendislik nedir, neler yapabilir? Nöronlarla nasıl iletişim kurulur? Beyin-makine arayüzleri ve nöroprotezler. Kronik hastalıklar için elektrosötik tedavi kullanılabilir mi? Koklear implant nasıl çalışır? Görme ve dokunma duyuları için nöroprotezler. Robot el ve kollar düşünce gücüyle nasıl hareket ediyor? Güncel tıpta derin beyin uyarımı.

 

Makro sorunlar için mikro çözümler

23 Mart 2020 Pazartesi(10:00 – 13:00)  Dr. Öğr. Üyesi Berat Z. Haznedaroğlu

İnsanlığın önümüzdeki 50 yıl için en büyük sorunlarını teşkil eden gıda, enerji ve su alanına yosunları kullanarak nasıl çözüm üretebiliriz? Günlük hayatımızda yosunların ne gibi rolleri var? Sürdürülebilirliğin anahtarı yosunlar olacak mı?

 

Yeryüzünün Evrimi ve  Jeolojik Zaman

30 Mart 2020 Pazartesi (10:00 – 13:00) Prof. Dr. Mustafa Aktar

Dünyanın bir gezegen olarak oluşumu. Yeryüzünün Evrimi. Yavaş değişim (uniformitarizm) ve  küresel krizler (katastrofizm) karşıtlığı. Jeolojik evreler. Levha Tektoniği.  Farklı zaman ve uzay boyutunda gelişen yeryüzü süreçlerinin karşılıklı etkileşimi.  Yer Sistemleri Bilimi.

 

Sınav

30 Mart 2020 Pazartesi (13:00 – 13:45 )

 

Güncel Dünya Programı İçindeki Diğer Modüller
Türkiye Siyasetine Bakış
Dünya Siyasetinde Güncel Meseleler
Dijital Dünyayı Anlamak