SOSYOLOJİ I : Değişen Dünyada Türkiye'yi Anlamak

24 Mayıs - 18 Haziran 2021
Pazartesi - Cuma Günleri
14:00 - 17:00

24 Mayıs 2021

Sosyal Bilimlerin Doğuşu ve Sosyolojik Düşünmek

Prof. Dr. Zafer Yenal

Sosyal Bilimlerin ne zaman ve hangi koşullar altında şekillendiğini anlamaya çalışacağız. 18. YY Aydınlanma sürecinin ortaya attığı bilim ile ilgili temel fikirler yaklaşımlar nelerdir? Bunlar 19. YY’da şekillenen sosyal bilimlere nasıl taşınmıştır. Sosyolojik düşünmek ne demektir? Bu derste bunları anlamaya çalışacağız.

 

28 Mayıs 2021

Kalkınmadan Küreselleşmeye: Dünyada ve Türkiye’de Toplumsal Dönüşümler

Prof. Dr. Zafer Yenal

İnsanlar içinde yaşadıkları dünyanın ekonomiden, yönetim biçimlerine, gündelik alışkanlıklarından aile ilişkilerine devingen ve dinamik bir ortam olduğunu ne zaman normalleştirdiler? Değişimin normal kabul edilmesinin modern bireyin kendisini tanımlamasındaki yeri nedir? Peki ya gelişme fikri, onun tarihi nedir? Modern dünyayı bir gelişim süreci olarak kurgulayabilir miyiz? Bütün bu soruları gündeme getirip tartışacağız.

 

31 Mayıs 2021

Türkiye’nin Demografik Dönüşümü

Dr. Öğr. Üyesi Taylan Acar

Bir bölgede yaşayan insan topluluklarının başta yaş, cinsiyet olmak üzere yapısını inceleyen nüfusbilim son yıllarda daha popüler bir çalışma alanı olmaya devam ediyor. Bunun başlıca nedeni hem son 70 yıllık süreçte hem ortalama yaşam beklentisi hem aile yapısı hem de çocuk sahibi olmakla ilgili derin bir dönüşümden geçmesidir. Bu meseleler Türkiye özelinde derinlemesine tartışılacaktır.

 

4 Haziran 2021

Dünyada ve Türkiye’de Eğitimin Dünü ve Bugünü

Dr. Öğr. Üyesi Taylan Acar

“Eğitim şart” şiarıyla dillere pelesenk olmuş toplumca eğitime verdiğimiz önem hepimizin malumu. Peki Türkiye’de eğitim bugün ne durumda? Nerelerden nerelere gelmiş durumdayız?

 

7 Haziran 2021

Hukuk ve Toplum – Tarihsel ve Güncel Yaklaşımlar

Doç. Dr. Umut Türem

Hukuka sosyolojik bir perspektiften nasıl yaklaşabiliriz? Hukukun kendisi ile ilgili söylediklerinin ötesine geçip bu kurumu toplumsal bağlamına nasıl oturtabiliriz? Bu ders, bu iki ana soru ekseninde gelişecek. Modern hukukun ortaya çıkışı, gelişimi ve bugün geldiği yer üzerine sosyolojik bir bakış sunulacak.

 

 11 Haziran 2021

Politik Sosyoloji? Türkiye’de Toplum, Siyaset ve Devlet

Doç. Dr. Umut Türem

 

14 Haziran 2021

Değişen Şehir ve İstanbul I

Dr. Öğr. Üyesi Tuna Kuyucu

Bu derste sanayi devrimini takiben Batı Avrupa ve Kuzey Amerika şehirlerinin geçirdiği dönüşümlerin demografik, ekonomik, siyasi ve mekansal boyutlarını inceleyeceğiz. 19. YY’da şehir planlama disiplininin ve pratiklerinin ortaya çıkışına, kapsamlı kentsel dönüşüm uygulamalarının sosyolojik ve mekansal etkilerine ve bunların genel makro-ekonomik süreçlerle bağlantılarına mercek tutacağız. Benzer süreçlerin Osmanlı başkenti İstanbul’da nasıl yaşandığına ve daha da önemlisi yaşan(a)madığına cevaplar arayacağız.

 

18 Haziran 2021

Değişen Şehir ve İstanbul II

Dr. Öğr. Üyesi Tuna Kuyucu

Bu ders Türkiye’nin II. Dünya Savaşı sonrası şehirleşme tarihine kapsamlı bir bakış sunacaktır. Dersin ilk yarısında 1950 sonrası çok hızlı ve plansız kentleşmenin yaşandığı dönemin ekonomik ve siyasi mantığını inceleyecek ve plansız kentleşmenin sosyolojik etkilerini tartışacağız. Dersin ikinci yarısında ise Türkiye’nin 1980 sonrası yaşadığı neoliberal dönüşümlerin kentleşme pratikleri üzerine etkilerini inceleyeceğiz. Bu ikinci kısımda özellikle AKP iktidarının kentleşme politikalarına kapsamlı bir bakış geliştireceğiz.

 

SINAV
Sosyal Bilimler Programı İçindeki Diğer Modüller
BİLİŞSEL BİLİM II24 Mayıs - 21 Haziran 2021
10:30 - 13:30
BİLİŞSEL BİLİM22 Şubat - 12 Nisan 202110:00 - 13:00
SAĞLIKTA SÜREKLİLİK III: Fiziksel ve Sosyal Rutinlerin Nöroplastisite ve Sağlığa Etkisi23 Şubat - 13 Nisan 202114:00 - 17:00
Sağlıkta Süreklilik II: Modern Yaşam ve Kentleşme Sürecinde Sağlığın Korunması14 Aralık 2020 - 1 Şubat 202114:00 - 17:00
Psikoloji: İnsan Davranışlarındaki Yaşam Boyu Değişimler15 Aralık 2020 - 2 Şubat 202110:00 - 13:00
Psikoloji : İnsan Davranış ve İlişkilerinin Temelleri6 Ekim 2020 - 24 Kasım 202010:00 - 13:00
Sağlıkta Süreklilik: Farkındalık, Rutinler ve Davranışların Önemi8 Ekim 2020 - 3 Aralık 202010:00 - 13:00
Sosyoloji 2: Yetişkinler için Hayat Bilgisi
Felsefenin Büyük Soruları