Bilişsel Bilim

22 Şubat - 12 Nisan 2021
Pazartesi Günleri 10:00 - 13:00

Davranıştan Düşünceye Bilişsel Bilim Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ünal

22 Şubat 2021 Pazartesi  (10:00-13:00)

Bu ders, insan doğasını, davranışını ve bunların altında yatan bilişsel/düşünsel sistemleri anlamak için yapılan bilimsel çalışmalara (bir diğer değişle çok disiplinli bir alan olarak bilişsel bilimin ortaya çıkışına ve gittikçe önem kazanarak devam eden bilimsel serüvenine) odaklanmaktadır.

 

Rasyonel Karar Verme

Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ünal

1 Mart 2021 Pazartesi  (10:00-13:00)

 

Beyin Araştırmaları Laboratuvarı I

Prof. Dr. Reşit Canbeyli / Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ünal

8 Mart 2021  Pazartesi  (10:00-13:00)

 

Beyin Araştırmaları Laboratuvarı II

Prof. Dr. Reşit Canbeyli / Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ünal

15 Mart 2021  Pazartesi  (10:00-13:00)

 

Bilişin Biyolojik Temelleri: Ritimler ve Yaşlanma

Prof. Dr. Reşit Canbeyli

22 Mart 2021 Pazartesi  (10:00-13:00)

Bu bölümde yaşamın temelini oluşturan biyolojik ritimler ve bunların düzenlenmesinde en önemli rolü oynayan biyolojik saat ve biyolojik saatin normal işleyişinin yanı sıra yaşlılıkta biyolojik saatin bozukluklarından kaynaklanan sorunlar ele alınacaktır.

 

Bilişsel Süreçlerde Duygu Düzenlenmesinin Önemi

Dr. Öğr. Üyesi Elif Aysimi Duman

29 Mart 2021  Pazartesi  (10:00-13:00)

 

Biliş ve Sanat

Dr. Öğr. Üyesi İnci Ayhan

5 Nisan 2021 Pazartesi (10:00-13:00)

İnsan zihninin yaratıcı yapıtları olarak sanat eserleri birey ve toplumlar düzeyinde değiştirici ve dönüştürücü bir güce sahiptir. Kitleler ve kültürler üzerindeki bu önemli etkilerinin yanı sıra sanat, bizlere kendi algılarımıza ve biliş dünyamıza kapı aralama imkanı da sunar. Nitekim özellikle de son 10-20 yılda sinir bilim dünyası, insan zihninin işleyişini sanattaki temsiller ve tasvirler bağlamında da ele almaya ve araştırmaya başlamıştır. Bu ders kapsamında amaç, özet bir sanat tarihi arka planında bu çalışmalardan elde edilmiş kavrayışlara değinmek ve zihinsel temsiller dünyasına bir ışık tutabilmektir.

 

Robotlar ve Biz

Dr. Öğr. Üyesi Emre Uğur

12 Nisan 2021 Pazartesi   (10:00-13:00)

Bu ders, hayatımıza her gün daha fazla giren robotların ve robotik sistemlerin bilişsel yapılarına ve çeşitli kullanım alanlarına odaklanacaktır.

 

Sosyal Bilimler Programı İçindeki Diğer Modüller
SAĞLIKTA SÜREKLİLİK III: Fiziksel ve Sosyal Rutinlerin Nöroplastisite ve Sağlığa Etkisi23 Şubat - 13 Nisan 202114:00 - 17:00
Sağlıkta Süreklilik II: Modern Yaşam ve Kentleşme Sürecinde Sağlığın Korunması14 Aralık 2020 - 1 Şubat 202114:00 - 17:00
Psikoloji: İnsan Davranışlarındaki Yaşam Boyu Değişimler15 Aralık 2020 - 2 Şubat 202110:00 - 13:00
Psikoloji : İnsan Davranış ve İlişkilerinin Temelleri6 Ekim 2020 - 24 Kasım 202010:00 - 13:00
Sağlıkta Süreklilik: Farkındalık, Rutinler ve Davranışların Önemi8 Ekim 2020 - 3 Aralık 202010:00 - 13:00
Sosyoloji 1 : Değişen Dünyada Türkiye'yi Anlamak
Sosyoloji 2: Yetişkinler için Hayat Bilgisi
Felsefenin Büyük Soruları