Yeni Çağdan 20. Yüzyıla Kısa Dünya Tarihi

24 Şubat - 14 Nisan 2021
Çarşamba Günleri 10:30 - 13:30

“Kolomb Mübadelesi” ve Yeni Dünya

Prof. Dr. Cengiz Kırlı

24 Şubat 2021 Çarşamba (10:30 – 13:30)

Feodalizmin toprak rejimi, toplumsal ve siyasal yapısı; 14. Yüzyıl veba ve demografik kriz; Yeni Dünya’nın kolonizasyonu; eski ve yeni dünyalar arasında flora, fauna ve virüs mübadelesi

 

Atlantik Ekonomisi ve Afrika

Prof. Dr. Cengiz Kırlı

3 Mart 2021 Çarşamba (10:30 – 13:30)

Erken kapitalizm, şeker ve modern köleliğin inşası

 

Tebadan Vatandaşa: Atlantik’in İki Yakasında Devrimler

Prof. Dr. Cengiz Kırlı

 10 Mart 2021 Çarşamba (10:30 – 13:30)

Asya, Afrika ve Küreselleşme; Merkantalizm; Aydınlanma; Amerikan, Fransız ve Haiti Devrimleri

 

Sanayi Devrimi

Prof. Dr. Cengiz Kırlı

17 Mart 2021 Çarşamba (10:30 – 13:30)

Neden İngiltere? Yeni üretim biçimi ve küresel işbölümü; sanayi devriminin yarattığı iktisadi, toplumsal, demografik ve kültürel dönüşümler

 

Liberalizm Çağı

Prof. Dr. Cengiz Kırlı

24 Mart 2021 Çarşamba (10:30 – 13:30)

İngiltere hegemonyası altında dünya ekonomisi; Hindistan, Çin ve Orta Doğu’nun kapitalist dünya sistemine entegrasyonu ve bu coğrafyalarda yaşanan toplumsal dönüşümler

 

İmparatorluk Çağı: Yeni Sömürgecilik

Prof. Dr. Cengiz Kırlı

31 Mart 2021 Çarşamba (10:30 – 13:30)

19. YY Batı-dışı coğrafyaların kolonizasyonuyla ortaya çıkan “yeni sömürgecilik;” Afrika’nın yeniden inşası; ırk, millet, toplumsal cinsiyetin dönüşümü; Batı’nın Batı-dışını tahayyülü ve Şarkiyatçılık (Oryantalizm)

 

Büyük Savaş

Prof. Dr. Cengiz Kırlı

7 Nisan 2021 Çarşamba (10:30 – 13:30)

Dünya Savaşı’nın muhasebesi ve ardından ortaya çıkan yenidünya düzeni; Orta Doğu’nun yeni sınırları

 

İmparatorluktan Ulus Devlete

Prof. Dr. Cengiz Kırlı

14 Nisan 2021 Çarşamba (10:30 – 13:30)

İmparatorlukların sonu; Ulus devlet ve azınlıklar sorunu

 

Tarih ve Arkeoloji Programı İçindeki Diğer Modüller
Dinler Tarihi II: Yahudilikten Orta Çağın Sonuna Dinler Tarihi16 Aralık 2020 - 3 Şubat 202114:00 - 17:00
Dinler Tarihine Giriş (Başlangıçtan Roma Dönemine Ortadoğu ve Akdeniz Dünyası)7 Ekim 2020 - 25 Kasım 202014:00 - 17:00
Bizans Tarihi