HAYATIMIZDA MİTOLOJİNİN GÜCÜ: Arkaik Mitlerden Günümüz Sinemasına İnsanlık Hikayeleri

6 Mayıs - 1 Temmuz 2021
Perşembe 10:30 - 13:30

6 Mayıs 2021 Perşembe

Ana Tanrıçadan Ataerkil Mitolojiye Geçiş Ve Etkileri

Mehmet İnan

Mitoloji, mitos kelimesinden türetilmiştir, söz, hikaye demektir. İnsanlık tarım yapmaya başlayıp yerleşik düzene geçmeden ve site devletleri kurmadan önce avcı toplayıcı yaşıyordu. Ana tanrıça kültü önemliydi. Ne zaman ki yazıya geçildi bütün mitler erkek egemen söylemle değiştirilmeye, yazılmaya başladı. Günümüze kadar da böyle geldi. Bunun etkilerini hayatlarımızda yaşıyoruz. İlk derste bu konuyu öğrenmeye çalışacağız.

 

20 Mayıs 2021

Modern Mit Yaratma Aracı Sinema: Monomitos – Kahramanın Yolculuğu

Mehmet İnan

Gelmiş geçmiş mitoloji konusunda en önemli karşılaştırılmalı mitoloji uzmanı Joseph Campbell’in “Monomit – Kahramanın Yolculuğu” kavramının dünya kültürüne yön veren Hollywood sinemasından bir örneğini inceleyerek öğrenmeye, anlamaya çalışacağız.

 

27 Mayıs 2021 Perşembe

Sinema Aynasında Mitoloji Psikoloji İlişkisi

Mehmet İnan

Seçtiğimiz bir film üzerinden ünlü psikiyatrist Carl Gustav Jung ‘un mitolojik arke tiplerini anlamaya ve bizdeki psikolojik karşılıklarını bulmaya çalışacağız.

 

3 Haziran 2021 Perşembe

Hikaye Anlatmanın Gücü: Gerçekliğin Tekrar Yaratılması

Mehmet İnan

Dünya sinemasından bir örnek üzerinden insan deneyimlerinin nasıl mitler aracılığıyla hayal gücü ve ihtiyaçlarımıza göre bir efsaneye, destana, masala dönüşebildiğini ve bunun kitleler üzerindeki etkisini konuşacağız.

 

10 Haziran 2021

Ben Olma Çağı: Manipülasyon Aracı Olarak Modern Mitler

Mehmet İnan

20.YY’da feodal toplumdan sanayi toplumuna geçişte sinemadaki mitolojik yapının bilinçli bir şekilde ideolojik kullanımıyla filmlerin nasıl insanları hayali ütopyalara inandırdığını ve birer tüketim makinalarına dönüştürdüğünün hikayesini örnekler üzerinden anlamaya çalışacağız.

 

17 Haziran 2021 Perşembe

Post-Modern Çağda Kahramanın Ölümü, Anti-Kahramanın Yükselişi

Mehmet İnan

Nietzsche 19. YY’da “Tanrı öldü” derken aslında klasik aydınlanmacı, kurtarıcı, mükemmel kahramanlar çağının da yavaş yavaş biteceğini ima etmiş oluyordu. 21. YY’da artık bilgi, iletişim, teknoloji çağında anlatılan hikayelerde post-modern iyicil ya da kötücül, karanlık tarafımızı da temsil eden anti- kahramanların başrolde olduğunu görüyoruz. Eskiden yok sayılan, ötekileştirilen günah keçileri sahne almış durumda. Artık mutlak iyiler ve kötüler yok. Dünya sinemasından bir örnekle bu konuyu irdeleyeceğiz.

 

24 Haziran 2021 Perşembe

Senin Hikayen Senin Kahramanın

Mehmet İnan

Artık sosyal medyanın da hayatımıza girmeye başlamasıyla sıradan belki hiç bir karizması olmayan karakterlerin, kendi hikayelerimizin sinemada ve televizyonda resmedildiğini görüyoruz. Herkes kendi mitini yaratmaya, reklamını yapmaya çalışıyor. Bu konuyu da örnekler üzerinden anlamaya çalışacağız.

 

1 Temmuz 2021 Perşembe

Kendi Mitimizi Nasıl Yaratırız?

Mehmet İnan

Bu yaşadığımız sıkıntılı dünyada kendi korku ve arzularımızı rasyonelize etmek için seyrettiğimiz filmler, diziler çok çabuk tüketiliyor. Artık eskisi gibi bizi çok da rahatlatmıyorlar. Belli ideolojilerin, sözde ideallerin kültürel esirleri olmadan, kendi duygusal gerçekliğimizden yola çıkarak, samimi, orijinal, nasıl mitlerimizi, hikayelerimizi yaratır ve anlatabiliriz? Bu konuda usta sanatçılar nasıl çalışıyorlar? Hayatımızı daha anlamlı kılmak için amaca yönelik başlattığımız her maddi manevi yolculuk hayal kurmak ve tasarlamakla başlamıyor mu? Son derste bu konularla ilgili neler yapabiliriz, bunlara değineceğiz.

Güzel Sanatlar ve Edebiyat Programı İçindeki Diğer Modüller
SİNEMADA HİKAYELEŞTİRME SANATI: Karakterin Yolculuğu25 Şubat - 15 Nisan 202110:30 - 13:30
Resim ve Heykel17 Aralık 2020 - 11 Şubat 202110:00 - 13:00
Hayatımızın Aynası Sinema Film Analizleri: Bir Keşif Yolculuğu17 Aralık 2020 – 11 Şubat 202110.30 - 13.30
Hayatımızın Aynası Sinema: Hikayenin Gücü8 Ekim 2020 - 3 Aralık 202010:30 - 13:30