DÜNYA SİYASETİNDE GÜNCEL MESELELER

26 Mayıs - 17 Haziran 2021
Çarşamba Günleri 10:30 - 13:30 Perşembe Günleri 14:00 - 17:00

26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:30 – 13:30

Şili’den Hong Kong’a Küresel Protesto Dalgaları 

Dr. Öğr. Üyesi Mert Arslanalp

Son on yılda dünyanın birbirinden çok farklı bölge ve ülkelerinde birçok protesto dalgası ortaya çıktı. Bu derste bu protesto dalgalarının arkasında yatan sebepleri, farklılaşan süreç ve dinamiklerini karşılaştırmalı perspektiften toplumsal hareketler çalışmalarının ışığında tartışacağız. Protestoların siyasal ve ekonomik sistemlerimizle ilişkisini ve demokrasilerin ve demokratik yurttaşlığın geleceği için ne tür imkan ve sınırlar taşıdığını irdeleyeceğiz.

 

27 Mayıs 2021 Perşembe 14:00 – 17:00

Siyasi Coğrafya: Dünya 5’ten Büyük mü?

Doç. Dr. Gün Kut

 

2 Haziran 2021 Çarşamba 10:30 – 13: 30

Türkiye, Fransa ve Hindistan Laiklik’in neresindeydi, şimdi neresindeler?

Doç. Dr. Murat Akan

Bu derste Türkiye, Fransa ve Hindistan’da laiklik’in tarihi serüvenleri, güncel durumları ve siyaseti anlatılacaktır. Laiklik, Türkiye, Fransa ve Hindistan’ın anayasalarından toplumsal tartışmalarına kadar nüfuz etmiştir ve üç ülkede de tarih boyunca sürekli tartışılan bir mesele olmuştur. Üç ülkede de günümüzde yükselen sağcı siyasetin ilk hedeflerinden biri laikliği yıpratmak olmuştur; fakat bu ülkeler arasındaki birçok farklılıktan dolayı hem laikliğin hem de laikliği yıpratma çabalarının seyri farklılık gösterir.

 

3 Haziran 2021 Perşembe 14:00 – 17:00

ABD – Çin Rekabeti ve Küresel Düzenin Geleceği

Dr. Öğr Üyesi Alper Yağcı

ABD’nin liderliğindeki küresel düzen Çin’in yükselişiyle sınanmakta. Bu derste ABD-Çin rekabetinin siyasi, kültürel ve özellikle de ekonomik boyutlarını ele alacağız. Ticaret savaşları, Amerikan dolarının geleceği, Çin’in Kuşak ve Yol projesi gibi konular ön plana çıkacak.

 

9 Haziran 2021 Çarşamba 10:30 – 13:30

Batı Toplumları Gibi Bir Demokrasi İnşa Etmek Mümkün mü?

Dr. Öğr. Üyesi Başak Taraktaş

Bu derste Batı demokrasilerinin nasıl ortaya çıktığından yola çıkarak, Batılı olmayan toplumlarda benzer şekilde demokratikleşme gerçekleşebilir mi konusu tartışılacaktır. Derste Latin Amerika, Doğu Avrupa ülkeleri ve Türkiye’nin demokratikleşmesi de karşılaştırılacaktır.

 

10 Haziran 2021 Perşembe 14:00 – 17:00

Dünya Ekonomisi ve Türkiye’nin Sürdürülemez “Kalkınma” Macerası

Prof. Dr. Mine Eder

Bu eğitim çevreden eşitsizliğe, yoksulluktan finansal krizlere, göç ve mülteci akımlarından yangınlara dek dünyanın birçok yerinde patlak veren krizleri değerlendirmeyi, bu krizlerin neden bir küresel yönetişim ve işbirliği gerektirdiğini uluslarası ilişkiler teorileri üzerinden düşündürmeyi amaçlamaktadır. Bu krizlerin genel çerçevesi tartışıldıktan sonra, bu krizlerin kaynağında yatan siyasal ve ekonomik dinamiklere daha yakından bakılacak ve dünya ekonomisindeki değişen güç dengeleri, uluslararası ticaret, yatırım ve finans trendleri üzerinden değerlendirilecektir. Eğitimin ikinci yarısında Türkiye tipi gelişmekte olan ülkelerin böyle bir dünya ekonomisi ve küresel siyaset dinamikleri üzerinden seçenekleri değerlendirilecek, Türkiye’nin kalkınma macerası çeşitli aşamaları ve özellikle 2000/2001 krizi sonrasındaki ekonomi politik değişimleri mercek altına alınacaktır. Burada küresel tehditlerle birlikte, Türkiye’ye özgü tehditler de değerlendirilecek, ekonomi politik yaklaşım üzerinden Türkiye’deki ekonomik ve siyasal krizlerin ne denli iç içe geçtiği üzerinde durulacaktır.

 

16 Haziran 2021 Çarşamba 10:30 – 13:30

Çevre Adaleti Çerçevesinden Ekolojik Kriz ve Mücadeleler

Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu

Ekolojik krize ve sebeplerine dair bir ders görmüş olacaksınız bu modülde. Bu üç saatlik buluşmamızda ekolojik kriz ve etkilerinin sebep olduğu çevre adaleti hareketlerinin sebepleri ve süreçlerini bu mücadeleleri haritalandırma çalışması Çevre Adaleti Atlası aracılığıyla inceleyeceğiz. Bu mücadeleler bize sürdürülebilir bir patika için bir ışık tutuyor olacak. Ancak bu dönüşümü yapmak o kadar kolay mı? Birkaç örnek üzerinden mücadelelerin sadece eleştirel olmaktan çıkıp yeni söylemler üretip, ulus ötesi alanda örgütlenmeye başlayarak nasıl güçlenebilecekleri ve dönüştürücü rol oynayabilecekleri üzerine tartışacağız.

 

17 Haziran 2021 Perşembe 14:00 – 17:00

Siyaset Teorisi Nedir, Ne Değildir? Aristo Hobbes’a Karşı

Dr. Öğr. Üyesi Gaye İlhan Demiryol

Siyaset teorisinin araştırma alanı, devlet, ulus, egemenlik, meşruiyet, demokrasi, vatandaşlık, hak, adalet ve eşitlik gibi kavramlardır. Siyaset felsefesi, bu kavramlar nedir, ne işe yarar, tarihsel olarak nasıl değişmiştir ve günümüz toplumlarında bu kavramlar nasıl yeniden düşünülebilir sorularına odaklanır. Bu derste siyaset felsefesinin en önemli iki düşünürü Aristo ve Hobbes’un insan doğası ve devlete bakış açıları üzerinden, siyaset teorisinin ne olduğu ve ne olmadığı anlatılacaktır.

 

SINAV

Güncel Dünya Programı İçindeki Diğer Modüller
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ ANLAMAK25 Mayıs - 18 Haziran 2021
14:00 - 17:00
Türkiye Siyasetine Bakış
Yaşamımızda Bilim II
Yaşamımızda Bilim I