DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ ANLAMAK

25 Mayıs - 18 Haziran 2021
Salı - Cuma Günleri
14:00 - 17:00

25 Mayıs 2021

Dijital Dünyaya Giriş

Bu derste, “dijital dünya”nın nasıl bir mecra olduğu, nasıl doğup geliştiği anlatılacak, dijital dünya ve teknoloji ile ilgili her gün bir yenisini duyduğumuz bazı terim ve kavramlar ve bunların yaşamımızdaki yeri incelenecektir.

Prof. Dr. Hande Türker

 

28 Mayıs 2021

Dijital Dönüşümü Anlamak I

Dijital dönüşümün bireyleri ve kurumları nasıl dönüştürdüğü, yeni dijital tüketicinin istek ve davranışları irdelenecektir.

Prof. Dr. Hande Türker

 

1 Haziran 2021

Dijital Dönüşümü Anlamak II

Dijital dönüşümün bireyleri ve kurumları nasıl dönüştürdüğü, yeni dijital tüketicinin istek ve davranışları irdelenecektir.

Prof. Dr. Hande Türker

 

4 Haziran 2021 

Dijital Dünya, İç Dünya ve İlişkiler

Dijital dünyanın bireylerin psikolojisi ve sosyal ilişkileri açısından ne anlama geldiği bilimsel araştırmalar ve vaka örnekleri ile incelenecek, ruh sağlığını ve ilişkileri korumak için dijital-analog yaşam dengesinin korunması tartışılacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Yudum Akyıl

 

8 Haziran 2021

Dijital Dünyanın Altyapısı

Bu derste dijital dünyanın ana bileşenleri olan donanım, yazılım, veri, telekomünikasyon, insan ve süreç ele alınacak, bu unsurların bileşiminden ortaya çıkan dijital dünyanın altyapısı anlatılacaktır.

Prof. Dr. Meltem Özturan

 

11 Haziran 2021

Sosyal Medyanın Yarattığı Büyük Dönüşüm I

Artık bireylerin yaşamının ve kurumların varlığının vazgeçilmez bir parşası olan sosyal medyanın dijital dönüşümdeki yeri ele alınacaktır. Sosyal medya Türkiye’de ve dünyada nasıl kullanılıyor? Farklı mecraların dinamikleri neler? Sosyal medyanın bireysel ve kurumsal iletişimdeki gücü nasıl kullanılır? Bunlar ve benzeri birçok soru ve sosyal medyanın geleceği bu iki derste ele alınacaktır.

Prof. Dr. Hande Türker / Prof. Dr. Aslıhan Nasır

 

15 Haziran 2021

Sosyal Medyanın Yarattığı Büyük Dönüşüm II

Artık bireylerin yaşamının ve kurumların varlığının vazgeçilmez bir parşası olan sosyal medyanın dijital dönüşümdeki yeri ele alınacaktır. Sosyal medya Türkiye’de ve dünyada nasıl kullanılıyor? Farklı mecraların dinamikleri neler? Sosyal medyanın bireysel ve kurumsal iletişimdeki gücü nasıl kullanılır? Bunlar ve benzeri birçok soru ve sosyal medyanın geleceği bu iki derste ele alınacaktır. 

Prof. Dr. Hande Türker / Prof. Dr. Aslıhan Nasır

 

18 Haziran 2021

Dijital Dünya ve Güvenlik

İnternet ve mobil cihazların günlük hayatın vazgeçilmez parçaları haline gelmesiyle yaşamımıza giren siber saldırı, siber tehdit, siber suç ve siber güvenlik kavramları ele alınacak ve dijital dünyada güvende olmanın yolları konuşulacaktır.

Doç. Dr. Bilgin Metin

Güncel Dünya Programı İçindeki Diğer Modüller
DÜNYA SİYASETİNDE GÜNCEL MESELELER26 Mayıs - 17 Haziran 2021Perşembe Günleri 14:00 - 17:00
Türkiye Siyasetine Bakış
Yaşamımızda Bilim II
Yaşamımızda Bilim I